Huurvoorwaarden en -condities

Object Retailpark Den Bosch
Oppervlakte Units vanaf circa 1.000 m² b.v.o.
Bestemming Bedrijfsruimte conform artikel 7:290 BW.
Huurtermijn 10 jaar met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
Huuringangsdatum In overleg.
Opzegtermijn Aan het einde van iedere huurperiode met een opzegtermijn van 12 maanden.
Huurprijsindexering Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijs-index (CPI) reeks CPI – alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Huurbetaling Bij vooruitbetaling per kwartaal.
Opleveringsniveau Het gehuurde wordt opgeleverd in huidige staat en verhuurd in casco staat, inclusief winkelpui.
Zekerheidstelling Bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting te vermeerderen met BTW.
Huurovereenkomst Gebaseerd op model huurovereenkomst winkels ROZ 2012, aangevuld met projectgebonden bepalingen.
Bijzonderheden Overige voorwaarden en condities nader overeen te komen.
Voorbehoud Verkrijgen van definitieve goedkeuring van eigenaresse.