Huurvoorwaarden en -condities

ObjectRetailpark Den Bosch
OppervlakteUnits vanaf circa 1.000 m² b.v.o.
BestemmingBedrijfsruimte conform artikel 7:290 BW.
Huurtermijn10 jaar met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
HuuringangsdatumIn overleg.
OpzegtermijnAan het einde van iedere huurperiode met een opzegtermijn van 12 maanden.
HuurprijsindexeringJaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijs-index (CPI) reeks CPI – alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
HuurbetalingBij vooruitbetaling per kwartaal.
OpleveringsniveauHet gehuurde wordt opgeleverd in huidige staat en verhuurd in casco staat, inclusief winkelpui.
ZekerheidstellingBankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting te vermeerderen met BTW.
HuurovereenkomstGebaseerd op model huurovereenkomst winkels ROZ 2012, aangevuld met projectgebonden bepalingen.
BijzonderhedenOverige voorwaarden en condities nader overeen te komen.
VoorbehoudVerkrijgen van definitieve goedkeuring van eigenaresse.